Hobby

Blog

Rynek ubezpieczeń jest najogromniejszym rynkiem nadzorowanym przez krajowy rejestr pieniężny w Polsce. Współcześnie ubezpieczyć wolno praktycznie wszystko, na dodatek przed wszelkimi zagrożeniami i ryzykami. Najczęściej jednak sprzedawanym ubezpieczeniem jest ubezpieczenia komunikacyjne – inaczej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyróżniamy trzy newralgiczne grupy ubezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe i OC w życiu prywatnym. Tu Ubezpieczenia OC chroni nas przed następstwami pieniężnymi, gdy wyrządzimy szkodę na osobie bądź też mieniu w czasie kierowania samochodem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Z pewnością Ubezpieczenia samochodowe chroni przed odpowiedzialnością związaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: gdy zostanie uszkodzone zlecone mienie, gdy błąd narazi klientów bądź też pracobiorców na straty oraz tak dalej. Ostatnia grupa zabezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu prywatnym: gdy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową związaną z uszkodzeniem mienia lub ewentualnie zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której skutki odczują sąsiedzi.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.