Hobby

Blog

Pieczątki są tworzone z reguły po to, aby przekazywać ważne informacje połączone z prowadzoną aktywnością służbową. Najogromniejszą grupę zamawianych towarów stanowią pieczątki nagłówkowe stosowane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowywania listów oraz rozliczeń. Pieczęcie nagłówkowe muszą zawierać imię oraz nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy oraz dane adresowe. W wielu przypadkach umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji czy adres witryny internetowej oraz poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do poważnej korespondencji oficjalnej zawierają przeważnie nazwę oraz adres siedziby firmy, nieraz także NIP oraz REGON. Tutaj z pewnością pieczątki słupsk są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wskazanych postępowaniach przed urzędami czy innymi jednostkami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach służbowych dane zawierają, z reguły, wszelkie wiadomości o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Można jednak uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Categories: Biznes

Comments are closed.