Hobby

Blog

Ogromna jednostka gospodarcza jest jak organizm ludzki – każdy organ i narząd musi funkcjonować prawidłowo, by całość nie zawiodła. Jeśli zawiódłby mózg, nic już nie miałoby szans, by przywrócić stosowny bieg całości przedsięwzięcia. W realności takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak w rzeczywistości to on wykorzystując z pracy reszty ciała, urealnia jego działania. Są organy, bez których organizm by nie przeżył mimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu poszczególnych komórek firmy płuca można skonfrontować do działu księgowości, bez jakiej całe przedsiębiorstwo ekspresowo ażeby przestało istnieć. Prawidłowe kierowanie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków i składek do ubezpieczenia – wszystkie kwestie finansowe bez wątpienia muszą być w jednostce gospodarczej prowadzone, jak e-urlopy. Tu nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Są oczywiście narządy, bez których ciało może funkcjonować, chociaż będzie wówczas lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z naczelników nakłada na niego samego większy zakres obowiązków, tak jak po usunięciu jednej nerki intensyfikuje się przepływ przez drugą.

Categories: Biznes

Comments are closed.