Hobby

Blog

Pieczątki są konstruowane przeważnie po to, by przekazywać istotne informacje połączone z prowadzoną działalnością firmową. Największą grupę zamawianych produktów stanowią pieczątki nagłówkowe wykorzystywane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowywania listów i rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe powinny zawierać imię i nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy oraz dane adresowe. W wielu przypadkach umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji lub adres strony internetowej i poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystane do oficjalnej korespondencji urzędowej zawierają zwykle nazwę i adres siedziby firmy, często także NIP oraz REGON. Tu na pewno pieczątki lębork są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w określonych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach służbowych dane obejmują, najczęściej, wszystkie wiadomości o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno niemniej jednak uzupełniać je wszelakimi innymi informacjami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Categories: Biznes

Comments are closed.